• Bergmasseklassifikasjon 

      Pedersen, Knut Borge (Intern rapport;2365, Research report, 2004-09-06)
      Bergmasseklassifikasjon har blitt utviklet i mer enn 100 år siden Ritter ( 1879 ) forsøkte å formalisere en empirisk tilnærmelse til tunnelsikring. En må være oppmerksom på at klassifikasjon av bergmasse i utgangspunktet ...