• Fremkommelighet for buss og trikk i Oslo og Akershus 2007 

   PROSAM; Statens vegvesen. Region øst (Prosam-rapport;161, Research report, 2008-03)
   Med utgangspunkt i registreringer for september 2006 er fremkommelighetssituasjonen på viktige buss- og trikkelinjer i Oslo og Akershus dokumentert. Diagrammene i rapporten viser kjøretid, forsinkelse og oppholdstid på ...
  • Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 2007 og 2008 

   Statens vegvesen. Region øst; Oslo kommune, Samferdselsetaten (Prosam-rapport;165, Research report, 2009-01)
   Rapporten sammenstiller resultat for 2007 og 2008 og viser utviklingen i fremkommelighet for bil på 17 ruter i Oslo og Akershus.
  • Funksjonskontrakt på lavtrafikkveg: rv. 169, Stensrud-Midtskog, Akershus: 1994-1999 

   Wulvik, Eirik; Simonsen, Ottar; Johansen, Johnny M.; Evensen, Ragnar; Greger, Bjørn (Publikasjon;95, Research report, 2000-06)
   Rv. 169, Stensrud - Midtskog, representerer den første parsellvise funksjonskontrakten for vegdekker i Akershus. Kontrakten ble inngått mellom Statens vegvesen Akershus og Veidekke Asfalt i 1994 og hadde 5 års avtaleperiode. ...