• Fullskalamålinger på store fleksible stålrør brukt som løsmassetunneler 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport;1360, Research report, 1987-12)
   Artikkelen omhandler instrumentering av Nordens største stålrør som ble bygd på Dovre i 1985. Instrumenteringen omfattet jordtrykksmålinger, spenningsmålinger og deformasjonsmålinger.
  • Støttekonstruksjoner. Sk.kurs 4.-5. juni 1997 

   Braaten, Anne (Intern rapport;2242, Research report, 2001)
   Rapporten er en samling av de innleggene som ble delt ut i forbindelse med internt kurs om støttekonstruksjoner. Temaet for kurset var støttekonstruksjoner, løsninger, bestandighet og estetikk. Innledningsvis ble det gitt ...