Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Adaptation to Climate Change 

  Jeekel, Hans (Report, 2012-01)
  The climate in Europe will change during the twenty-first century. Model predictions indicate that the mean annual temperature will rise by between 1 and 5.5°C. While annual precipitation is likely to increase in the north ...
 • Adaptation to Climate Change – Task Group under CEDR 

  Petkovic, Gordana; Thordarson, Skuli (Report, 2011)
  Conference of European Road Directors, CEDR, initiated work on studying the effects of climate change on roads. The work belongs to Strategic Plan 2 (2009-2013), Thematic Domain Operation and is organised as twin tasks ...
 • Karakterisering av vegforurenset slam ved gjennomgang av regelverk 

  Johannessen, Live Holck (Master thesis, 2009-03-11)
  Det finnes mange forurensningskomponenter som kan forstyrre miljøet i vassdragene våre, og flere av disse er relatert til vegforurensning. Rensedammer anlegges langs høytrafikkerte veger for å rense avrenningsvann fra veg. ...
 • Effekter av veisalting på fytoplankton i veinære innsjøer lang E134 

  Snildal, Jens Magnus (Master thesis, 2014-05-15)
  Mange norske innsjøer opplever en økning i kloridkonsentrasjoner som følge av veisalting. Denne tilførselen kan påvirke ferskvannsorganismene direkte og indirekte, f.eks. gjennom endringer i sirkulasjonsmønster i innsjøene. ...
 • Anleggsvirksomhet og påvirkning på bekkesystemer 

  Næss, Isabel Stubberud (Master thesis, 2013-05-15)
  Seks vassdrag har blitt studert med tanke på å finne ut hvordan og hvor mye vegarbeid påvirker nærliggende bekkesystemer. Det gjelder Ørbekken, Brøhaug og Labbelva med anleggsarbeid og Augla, Lauvåa og Skurdalsåa uten ...

Vis flere