Select a community to browse its collections.

 • Aldring av bituminøse bindemidler 

  Zhang, Xuemei (Statens vegvesen rapporter;968, Report, 2024-03)
  Denne studien hadde som mål å undersøke aldring av bituminøse bindemidler under norske forhold, og å utvikle aldringsmodeller for bitumen basert på dekkealder, trafikklast og klima. Åtte veistrekninger med ulike dekkealder ...
 • Trafikkskilt – Del 4B Vegvisning; Detaljert utforming [Håndbok N300] 

  Unknown author (Håndbok/Statens vegvesen;N300, Book, 2012)
  Dette er del 4B av håndbok N300 Trafikkskilt (skiltnormalen). Denne delen av skiltnormalen inneholder detaljert utforming av vegvisningsskilt. Kapittel 4 ”Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse” er utgitt som del 4A. ...
 • Veger og snøskred [Håndbok V138] 

  Unknown author (Håndbok/Statens vegvesen;V138, Book, 2014)
  Håndboken V138 er skrevet for å gi ansatte i Statens vegvesen og andre som arbeider med snøskred en samlet oversikt over årsakene til at snøskred opptrer, hvilke faktorer som skaper økende fare for skred og hvordan vegene ...
 • Trafikkskilt – Del 4A Vegvisning; Planlegging og anvendelse [Håndbok N300] 

  Unknown author (Håndbok/Statens vegvesen;N300, Book, 2012)
  Dette er del 4A av håndbok N300 Trafikkskilt (skiltnormalen). Denne delen av skiltnormalen inneholder de fleste bestemmelser om bruk av vegvisningsskilt. Bestemmelser om virksomhetsvisning med hvite og brune vegvisningsskilt ...
 • Vurdering av influensområde for grunnvann 

  Vasstein S.M; Fikse A.N.; Lysen S.R; When S.; Gylland A.S.; Montafia A; Lausund I. (Statens vegvesen rapporter;966, Report, 2023-11)
  Rapporten oppsummerer dagens praksis for vurdering av influensområdet for grunnvann i vegprosjekter. Den bygger på en gjennomgang av gjeldende regelverk, veiledning, relevant litteratur og prosjekterfaring. Rapportens mål ...

View more