Select a community to browse its collections.

 • Lysforurensning og mulige tiltak i nordisk kontekst 

  Unknown author (Working paper, 2021-12)
  Negative virkninger av belysning er godt dokumentert, både ved astronomisk og økologisk lysforurensning. Stadig flere studier gjøres på området og kunnskapsgrunnlaget vokser. Ikke all kunnskap kan overføres direkte til ...
 • Betydningen av naturlige og antropogene kilder for akkumulering av metaller og PAH i en veinær innsjø langs RV23 – en paleolimnologisk undersøkelse 

  Helle Forsaa, Kristine (Master thesis, 2022)
  Langtids overvåkningsdata er som regel manglende når graden av forurensning skal avgjøres i en gitt vannforekomst. I slike tilfeller kan paleolimnologiske metoder fungere som et nyttig verktøy for å rekonstruere den ...
 • Naturturisme, utfordringer og muligheter ved bruk av kunstig belysning. 

  Unknown author (Report, 2021)
  Lysforurensing er ikke blitt viet mye oppmerksomhet i turismeforskningen. Naturopplevelser er den største attraksjonen for turister i Norden, og naturlig lys og himmel spiller her en viktig rolle. Dette uheldige kunnskapsgapet ...
 • Optimal forvaltning av vegkapital i Norge 

  Myhre Erlendsen, Herman; Emblem Bergsjø, Kristian; Gangnæs Strengen, Marius (Bachelor thesis, 2022-05)
  Asset Management er en strategi for å forvalte anlegg og verdier på en måte som gir lengst mulig levetid og kvalitet i livsløpet. Det er brukt i mange bransjer verden over og setter kvantifiserbare mål for en organisasjon ...
 • Klassifisering av kjøretøy - ITS pilot 

  Grundtvig Dahle Løvaas, Håvard (Statens vegvesens rapporter;827, Report, 2021-12)
  I denne ITS-piloten har Statens Vegvesen sammen med Disruptive Engineering, Triona og Euroskilt lagt til rette for å utvikle et system for klassifisering av forbipasserende kjøretøy. I denne rapporten beskrives systemet ...

View more