Select a community to browse its collections.

 • Frie fiskeveger 

  Haugland, Øyvind; Jørgensen, Frank (Statens vegvesen rapporter;973, Report, 2024-04)
  Revidert rapport om frie fiskeveger gir veiledning for samferdselssektoren om hvordan man kan ivareta fiskens frie vandring. Den dekker lovverk, saksbehandling og viktigheten av å opprettholde vandringsveger for fisk. Den ...
 • Elverhøy - Erfaringsrapport 

  Bjåstad, Emilie Roppen; Gurrik, Stian; Hasle, Tone (Statens vegvesen rapporter;971, Report, 2024-04)
  Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse med et FoU-arbeid for å utvikle en automatisert produksjonsprosess for bygging av stålbruer basert på laser- og laserhybridsveising. Målet med dette arbeidet er å vise at ...
 • Trafikkskilt – Del 4A Vegvisning; Planlegging og anvendelse [Håndbok N300] 

  Unknown author (Håndbok/Statens vegvesen;N300, Book, 2012)
  Dette er del 4A av håndbok N300 Trafikkskilt (skiltnormalen). Denne delen av skiltnormalen inneholder de fleste bestemmelser om bruk av vegvisningsskilt. Bestemmelser om virksomhetsvisning med hvite og brune vegvisningsskilt ...
 • Trafikkskilt – Del 4B Vegvisning; Detaljert utforming [Håndbok N300] 

  Unknown author (Håndbok/Statens vegvesen;, Book, 2012)
  Dette er del 4B av håndbok N300 Trafikkskilt (skiltnormalen). Denne delen av skiltnormalen inneholder detaljert utforming av vegvisningsskilt. Kapittel 4 ”Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse” er utgitt som del 4A. ...
 • Aldring av bituminøse bindemidler 

  Zhang, Xuemei (Statens vegvesen rapporter;968, Report, 2024-03)
  Denne studien hadde som mål å undersøke aldring av bituminøse bindemidler under norske forhold, og å utvikle aldringsmodeller for bitumen basert på dekkealder, trafikklast og klima. Åtte veistrekninger med ulike dekkealder ...

View more