Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Nasjonal gjennomføringsplan for motorsykkel, moped og ATV 2022–2025 

  Huserbråten, Kirsti; Ottersen, Klaus (Report, 2022-10)
  Foreliggende plan er utarbeidet med mandat gitt i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022–2025, med formål å beskrive hvordan tiltakene i den nasjonale tiltaksplanen skal gjennomføres for å redusere antallet ...
 • Field test of UAS to support avalanche monitoring 

  Regula Frauenfelder, Sean Salazar, Halgeir Dahle, Tore Humstad, Emil Solbakken, Edward McCormack, Trine Kirkhus, Richard Moore, Bastien Dupuy, Pauline Lorand (Statens vegvesens rapporter;873, Report, 2022-11)
  I mars/april 2022 gjennomførte Statens vegvesen, Norges geotekniske institutt og SINTEF en felttest med UAS med ulike instrumenter på forskningsstasjonen Fonnbu i Stryn. Formålet med testen var å evaluere bruken av ...
 • Maskinlesbar håndbok V440 - Bruregistrering (Brutus) 

  Hoel, Jan Erik; Pettersen, Sigve; Markussen, Bjørnar; Wikström, Lars; Skogli, Ingar (Statens vegvesens rapporter;845, Report, 2021-09-27)
  Utbyggingsprosjektet E39 Stord-Os, Fjordkryssing - Bjørnafjorden, har i samarbeid med buildingSMART Norge utviklet en maskinlesbar versjon av håndbok V440 Bruregistrering. Programvareleverandører presenterte hvordan de ...
 • Integrerte og multimodale mobilitetstjenester 

  Foss, Trond (Statens vegvesens rapporter;867, Report, 2022-10)
 • Veikart for regulering av mikromobilitet 

  Kjølberg, Kamilla Lein; Hye Aaland, Karolina (Statens vegvesens rapporter;868, Report, 2022-10-06)
  Veikartet er en strategi som peker ut hensyn som må utredes, utvikles og reguleres for at mikromobilitet skal være en del av svaret på de sammensatte utfordringene i samfunnet. Den raske utviklingen innen mikromobilitet, ...

Vis flere