Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Metodikk for før og etterundersøkelser 

  Heggland, Arne; Skrindo, Astrid; Skrutvold, Johanna; Mehlhoop, Anne Catriona (Statens vegvesen rapporter;979, Report, 2024-05)
  Før- og etterundersøkelser er viktig for å øke kunnskapen om virkningene av utbyggingsprosjekter og effekten av skadereduserende tiltak. Det finnes nasjonale overvåkingsprogrammer, men det mangler en standardisert metodikk ...
 • Naturrestaurering på Statens vegvesens arealer 

  Kornstad, Torbjørn H.; Torpe, Marie Hepsøe; Alv Terje Fotland; Torgeir Isdahl (Statens vegvesen rapporter;987, Report, 2024-06)
  Denne rapporten ser på hvilket potensial det er for restaurering av natur på Statens vegvesens grunn, med tre konkrete veistrekninger som eksempel. Den presenterer en verktøykasse med forslag til ulike tiltak man kan ...
 • Tiltak for bærekraft i bruk av betong 

  Bathen, Lise; Helgestad, Stig Henning; Bjøntegaard, Øyvind; Rodum, Eva; Pedersen, Bård (Statens vegvesen rapporter;978, Report, 2024-05)
  Rapporten er et resultat fra innspill gitt i dialogmøter som seksjon Konstruksjonsteknikk har organisert med ulike bransjeaktører. Dagens betongbransje har endret seg betydelig siden året 1990 som opp til ganske nylig har ...
 • Varmgang i alunskifertipp 

  Hallingstad, Cecilie; Fjermestad, Halldis; Hagelia, Per (Statens vegvesen rapporter;977, Report, 2024-05)
  I 2019 oppstod det varmgang i en massetipp bestående av såkalte blandmasser av alunskifer og andre «ikke forurensede» bergarter nær Kistefoss på Jevnaker. Massene bestod av berg tatt ut i skjæring i forbindelse med omlegging ...
 • Årsrapport 2019 

  Statens vegvesen (Report, 2020-04)

Vis flere