Select a community to browse its collections.

 • Vegoverbygning 

  M.Johansen, Johnny; Evensen, Ragnar; Holen, Åsmund (Report, 2022-05-13)
  Rapporten dokumenterer resultatet fra sammenligning av krav, byggemåter og materialer for veg i Norge og Sverige, med vurdering av ulikheter, fordeler og ulemper med krav som stilles i de to landene. Arbeidet omfatter kun ...
 • Analyse av FFB-bru med korrosjonsskadet spennarmering 

  Aasheim, Marius; Hangaard, Lasse (Master thesis, 2018-06)
  Denne rapporten omhandler modellering og analyse av Osstrupen bru som ble bygget på midten av 70-tallet og har i dag synlige korrosjonskader på slakkarmeringen. Brua har blitt modellert i programmet NovaFrame og resultatene ...
 • Modellering av etteroppspente betongbruer med korrosjonsskadet spennarmering 

  Kvale, Håvard Rodahl; Opheim, Trond Jørgen (Master thesis, 2019-06)
  Etteroppspente spennarmeringssystemer gjør det mulig å bygge lange og slanke brukonstruksjoner. Etter at spennkablene er spent opp og føringsrørene fylt igjen, er det derimot vanskelig å inspisere tilstanden til spennkablene ...
 • ITS-tjenester basert på samvirkende ITS 

  Foss, Trond; Evensen, Knut (Statens vegvesens rapporter;821, Report, 2022-05)
  Denne rapporten forklarer begrepene Intelligente transportsystemer (ITS), samvirkende ITS og Connected Cooperative and Automated Mobility (CCAM), og hvordan samvirkende ITS er relatert til norske roller som er involvert i ...
 • Veiledning for regulering av elektriske sparkesykler på offentlig grunn 

  Wold, Håkon; Westerheim, Hans (Statens vegvesens rapporter;806, Report, 2022-03)
  Denne temaveilederen adresserer de mulighetene som (by)kommunene har til å regulere og påvirke innføring og drift av mikromobilitet gjennom planlegging, bruk av regelverk, avtaler og anbudskonkurranser. Den beskriver ...

View more