Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Mengderapport vinteresn 2019/2020 

  Isaksen, Torstein (Statens vegvesens rapporter;701, Report, 2021-08)
  Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften for riksveger. For å se utviklingen fra år til år viser rapporten noen historiske hovedtall. Mengdetallene er hentet fra entreprenørenes ...
 • SaltSMART: En kartlegging av funksjonskontraktenes krav og insitament til vinterdrift. Sluttrapport 

  Ukjent forfatter (Report, 2010-06)
  Denne rapporten har blitt utarbeidet på vegne av Vegdirektoratets SaltSMART-prosjekt og sammenfatter funnene fra en kartlegging av funksjonskontraktenes krav og insitament for vinterdrift. Kartleggingen ble gjennomført i ...
 • Salt SMART - Alternative kjemikalier og tilsetningsstoffer til natriumklorid - en litteraturgjennomgang 

  Holen, Åsmund (Teknologirapport;2593, Report, 2010-06-01)
  Formålet med dette arbeidet er å samle inn dokumentert kunnskap gjennom litteratur om alternative kjemikalier til natriumklorid for bruk i vinterdriften og om tilsetningsstoffer til natriumklorid. Studiet omfatter effekten ...
 • Optimal vinterdrift? Sluttrapport 

  Ukjent forfatter (Report, 2011-02)
  Denne rapporten inngår i SVVs SaltSMART prosjekt. Rapporten omhandler hvilke elementer som bør hensyntas i utforming av driftskontrakter, beslutningsstøttesystemer og anbudsgrunnlag for inngåelse av driftskontrakter med ...
 • Mengderapportering vinteren 2008/2009 

  Einerkjær, Ida (Teknologirapport;2564, Report, 2009-08-14)
  Dette er en rapport som er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt å se på utviklingen fra 2004 til 2009. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.

Vis flere