Viser treff 1-20 av 3125

  • Nasjonalt regnskap for bærekraftig mobilitet 2019 

   Ukjent forfatter (Report, 2020-10)
   Dette er det andre nasjonale regnskapet for bærekraftig mobilitet. Regnskapet inneholder tall og fakta om miljøvennlig transport, og omfatter blant annet sykling, gåing, kollektivtransport og delemobilitet. Begrepet ...
  • Nasjonalt regnskap for bærekraftig mobilitet 2018 

   Ogner, Anne (Report, 2018)
   Dette er det første nasjonale regnskapet for bærekraftig mobilitet. Tidligere har vi laget nasjonale gåregnskap, sykkelregnskap og kollektiv¬regnskap. Nå slår vi sammen disse regnskapene og supplerer blant annet med egne ...
  • Nasjonalt regnskap for bærekraftig mobilitet 2020 

   Ukjent forfatter (Report, 2020-12)
   Regnskapet inneholder tall og fakta om miljøvennlig transport, og omfatter blant annet sykling, gåing, kollektivtransport og delemobilitet. Begrepet bærekraftig mobilitet handler om å ta vare på natur og klima som en ...
  • Nasjonalt regnskap for bærekraftig mobilitet 2022 

   Ukjent forfatter (Report, 2023-12)
   Regnskapet inneholder tall og fakta om miljøvennlig transport, og omfatter blant annet sykling, gåing, kollektivtransport og delemobilitet. Begrepet bærekraftig mobilitet handler om å ta vare på natur og klima som en ...
  • Nasjonalt regnskap for bærekraftig mobilitet 2021 

   Ukjent forfatter (Report, 2022-12)
   Regnskapet inneholder tall og fakta om miljøvennlig transport, og omfatter blant annet sykling, gåing, kollektivtransport og delemobilitet. Begrepet bærekraftig mobilitet handler om å ta vare på natur og klima som en ...
  • Feltforsøk - mørtel egnet for katodisk beskyttelse 

   Hornbostel, Karla; Rodum, Eva; Helgestad, Stig Henning; Antonsen, Roy E. (Statens vegvesen rapporter;850, Report, 2024-02)
   Statens vegvesen etablerte i 2019 et feltforsøk på Tjeldsundbrua i Harstad kommune, for prøving av mørtler brukt til katodisk beskyttelse av armering i betong. I feltforsøket prøves både reparasjonsmørtler og mørtler ...
  • Avalanche Hazard Assessment Supported by UAS 

   McCormack, Edward; Dahle, Halgeir; Dupuy, Bastien; Frauenfelder, Regula; Hellandsvik, Are; Hendrikx, Jordy; Humstad, Tore; Salazar, Sean; Solbakken, Emil; Vaa, Torgeir (Statens vegvesen rapporter;958, Report, 2024-01)
   Rapporten sammenstiller kunnskapsstatus ('state of the art') som er relevant for Statens vegvesen sin bruk av ubemannede luftsystemer (droner, UAS) for overvåking og vurdering av snøskredfare og andre naturfarer. Den ...
  • Handlingsplan for direkte klimagassutslipp fra utbyggingsprosjekter 

   Fjeldal, Per; Borgli, Erlend B. (Statens vegvesen rapporter;949, Report, 2023-10)
   Statens vegvesen skal kutte direkteutslipp fra anleggsvirksomhet med 55 % 2020– 2030. Målet er forankret i Vegvesenets bærekraftstrategi og er foreslått til neste NTP. Utslippskuttene vil i hovedsak måtte gjennomføres ...
  • Levetid for vegdekker Norge og Sverige 

   Johansen, Johnny M; Evensen, Ragnar; Holen, Åsmund (Report, 2023-12)
   VegDim er et FoUI-program i regi av Statens vegvesen (2018–2024) med mål om å utvikle og ta i bruk et digitalt dimensjoneringssystem for vegoverbygninger, ERAPave PP. I samband med utviklingen av ERAPave PP gjennomføres ...
  • Styring av vegprosjekter [Håndbok R760] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R760, Book, 2021)
   Håndbok R760 Styring av vegprosjekter gir konkrete krav til alle ansatte i Statens vegvesen som har en rolle i styring av vegprosjekter. Kravene bygger på bestemmelser forankret i relevant lov- og regelverk, blant annet ...
  • Beregning av veitrafikkstøy 

   Dutilleux, Guillaume (Report, 2024-01)
   Generelt avhenger antallet lydbaner fra en kilde til en mottaker av værforhold. Med fokus på veitrafikkstøy er målet med denne studien å beregne antallet lydbaner under lydutbredelsen over en flat bakke, som funksjon av ...
  • Undersøking av langtidseksponerte armeringsfibrar 

   Hagelia, Per (Statens vegvesen rapporter;950, Report, 2024-01)
   Oslofjord testfelt omfattar blant anna langtidstesting av fleire ulike armeringsfibrar. Denne rapporten omhandlar resultatane frå langtidstesting av armeringsfibrane frå testfeltet, utført i 2022-2023: - Fibrar eksponert ...
  • Vegbygging over myr 

   Danielsen, Rune S.; Hannestad, Christian (Bachelor thesis, 2023-05)
   Det å skulle bygge ny veg over myr har blitt langt strengere etter vert som det er blitt økt kunnskap rundt miljø og klimakonsekvenser. En bør så langt det er mulig forsøke å unngå myr i vegprosjekter, men om det ikke lar ...
  • Handlingsplan for regulering av mikromobilitet 

   Aaland, Karolina Hye; Kjølberg, Kamilla Lein; Kirkevold, Arve (Statens vegvesen rapporter;939, Report, 2023-11)
   Denne handlingsplanen er en operasjonalisering av Veikart for regulering av mikromobilitet (Statens vegvesen, 2022) i form av 16 tiltak som skal bidra til å realisere målbildet for mikromobilitet og delte mobilitetstjenester. ...
  • Ferjekai : Elektrohydrauliske styresystemer [Håndbok V432] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V432, Book, 2017)
   Denne veiledningen er en beskrivelse av de varianter av elektrohydrauliske styresystemer (EHS) som er standard for ferjekaier i Norge. Veilederen er basert på håndbok 175 Standard ferjekaibruer-2. del B:Elektrohydrauliske ...
  • Ferjekai : Standard ferjekaibrutegninger [Håndbok V433] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V433, Book, 2019)
   Statens vegvesen har utviklet standardiserte tegningssett og modeller av ferjekaibruer til bruk som grunnlag for modellbasert prosjektering av ferjekaier i det offentlige vegnettet.
  • Veiledning knyttet til valg av kontraktstrategi [Håndbok V771] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V771, Book, 2017)
   Veiledning knyttet til valg av kontraktstrategi iht. håndbok R760 Styring av vegprosjekter. Veiledningen er et resultat av et samarbeid mellom Vegdirektoratet og deltakere fra regionene.
  • Probability-based assessment of the Stavå bridge 

   Ryvoll, Nikolai Øwre (Master thesis, 2020-01)
   This master thesis is about the decision-making process regarding the Stavå bridge. The main aim of the thesis is to find out what to do with the Stavå bridge. Different aspects of the decision-making process are considered. ...
  • Bruk av offeranoder ved betongrehabilitering 

   Ahlström, Johan; Bror Sederholm (Statens vegvesen rapporter;721, Report, 2021-03)
  • Modelling post-tensioned structures with DIANA FEM software 

   Pinto, Gianclaudio; Cantero, Daniel (Report, 2022-05)
   This report aims at providing additional information and insights for the numerical analysis of damaged post-tensioned concrete in a finite element analysis framework. The study focuses on modelling the behaviour of ...