• Anrikning og omsetning av metaller i innsjøer utsatt for veiavrenning, studert med paleolimnologiske metoder 

   Rishatt, Andrea (Master thesis, 2018)
   Ved hjelp av paleolimnologiske metoder kan man undersøke metallkonsentrasjonene for de ulike lag i en sedimentsøyle og hvordan konsentrasjonene har endret seg over tid. En uforstyrret sedimentsøyle som går langt tilbake i ...
  • Salt SMART Vegsalt i innsjøer 

   Haaland, Ståle; Turutmøygard, Lars; Gjemlestad, Jakob; Nytrø, Thor Endre (Statens vegvesen rapporter;120, Report, 2012-05)
   Ionekomposisjon og tetthet i innsjøer vil i større eller mindre grad påvirkes av vegsalting. Det er et behov for bedre å forstå betydningen av disse tilførslene opp i mot innsjøers kjemiske sjiktning. Denne rapporten ...
  • SaltSMART : estimering av gjennomsnittlig saltfluks fra veg til vannforekomst 

   Kitterød, Nils-Otto; Turtumøygard, Stein; Aakerøy, Paul Andreas; Haaland, Ståle; Wike, Kjersti (Teknologirapport;2589, Research report, 2010-03-26)
   Rapporten er skrevet på oppdrag for Statens vegvesen. Rapporten er i sin helhet skrevet av Bioforsk. Enkel metodikk for saltbalanseberegninger er utviklet på oppdrag fra Statens Vegvesen gjennom SaltSMART prosjektet. Metoden ...
  • Veisalts påvirkning på kloridkonsentrasjoner i sjøørretførende elver og bekker i Østfold og Akershus 

   Urset, Goro Tillerås (Master thesis, 2016-05-13)
   Siden 1960-70 tallet har veisalting blitt benyttet for å opprettholde tilstrekkelig, trafikksikker veistandard i Norge. Hovedformålene med veisalt er smelting (avisning) av vei og å unngå kompaktering av snø i veibanen. ...