• SaltSMART : estimering av gjennomsnittlig saltfluks fra veg til vannforekomst 

      Kitterød, Nils-Otto; Turtumøygard, Stein; Aakerøy, Paul Andreas; Haaland, Ståle; Wike, Kjersti (Teknologirapport;2589, Research report, 2010-03-26)
      Rapporten er skrevet på oppdrag for Statens vegvesen. Rapporten er i sin helhet skrevet av Bioforsk. Enkel metodikk for saltbalanseberegninger er utviklet på oppdrag fra Statens Vegvesen gjennom SaltSMART prosjektet. Metoden ...