Nye registreringer

 • Varmgang i alunskifertipp 

  Hallingstad, Cecilie; Fjermestad, Halldis; Hagelia, Per (Statens vegvesen rapporter;977, Report, 2024-05)
  I 2019 oppstod det varmgang i en massetipp bestående av såkalte blandmasser av alunskifer og andre «ikke forurensede» bergarter nær Kistefoss på Jevnaker. Massene bestod av berg tatt ut i skjæring i forbindelse med omlegging ...
 • FoUI MilGRO rv.80 Sandvik - Sagelva - miljøgeologi 

  Karlsen, Finn Sverre D (Statens vegvesens rapporter;928, Report, 2023-08)
  MilGRO har som mål og hensikt å vise korleis og kvifor miljøgeologi-undersøkingar vil redusere kostnadar og miljøpåverknadar i Statens vegvesen sine prosjekt. MilGRO er med på å bidra positivt til at vi når dei nasjonale ...
 • Miljøgeologisk riktig planlegging og bygging 

  Hagelia, Per; Karlsen, Finn Sverre Daniel (Statens vegvesens rapporter;913, Report, 2023-05)
  Miljøgeologi er viktig for implementering av FNs bærekraftsmål i Statens vegvesens. MilGRO samlar erfaringar frå vegprosjekt med tanke på forureina og ikkje-forureina bergmasse. Det er eit stort potensial for betre ...