Show simple item record

dc.contributor.authorSørensen, Michael W. J.
dc.contributor.authorHanssen, Jan U.
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-11-11T12:16:17Z
dc.date.available2020-11-11T12:16:17Z
dc.date.issued2011-09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2687383
dc.description.abstractFormålet har vært å vurdere om det vil være hensiktsmessig å utvikle en metode for helhetlig inspeksjon av transportanlegg i by og komme med innspill til en slik metode. Vi mener det vil være en fordel å supplere de eksisterende inspeksjonssystemene med et helhetlig inspeksjonssystem for transportanlegg i by fremfor å supplere med flere selvstendige inspeksjonssystemer for alle parametre og trafikantgrupper. Vi anbefaler at denne metoden bør fokusere på atferd og samhandling mellom de ulike trafikanter fremfor å omfatte en detaljert gjennomgang av feil og mangler ved den fysiske vegutforming og regulering samt drift og vedlikehold. Vi anbefaler at Statens vegvesen fortsetter arbeidet med å utvikle denne metoden, slik at den kan inngå i det samlede inspeksjonssystemeten_US
dc.description.abstractThe purpose of the project has been to assess whether it would be useful to have a method for holistic inspection of urban road facilities, and to make suggestions for such a method. We think it would be better to supplement the existing inspection systems by a holistic inspection system for urban road facilities rather than by more independent inspection systems for all parameters and road user groups. We recommend that this method should focus on behaviour and interaction between different road users rather than being a detailed review of faults and deficiencies in the physical road design and regulation as well as in operation and maintenance. We recommend that The Norwegian Public Roads Administration continue the development of this method in order to make it part of a complete inspection system.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherTØI Transportøkonomisk Institutten_US
dc.relation.ispartofseriesTØI rapport;1163/2011
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBygateren_US
dc.subjectFremkommeligheten_US
dc.subjectInspeksjonen_US
dc.subjectLokalmiljøen_US
dc.subjectTilgjengeligheten_US
dc.subjectTrafikksikkerheten_US
dc.subjectTryggheten_US
dc.titleHelhetlig inspeksjon av transportanlegg i byen_US
dc.title.alternativeUtvikling og vurdering av metodeen_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderTØI Transportøkonomisk Institutten_US
dc.source.pagenumber160en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Miljøvennlig bytransport - FoU-program (2007-2011) [22]
    Målet med FoU-programmet var å øke kompetansen på miljøvennlig bytransport både i Statens vegvesen og i samfunnet som helhet, og på den måten bidra til mer miljøvennlig transport i byer og tettsteder.

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal