Show simple item record

dc.contributor.authorLu, Songying
dc.contributor.authorRønsdal, Andreas
dc.contributor.authorGudevold Heksem, Anne Line
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-11-05T08:48:14Z
dc.date.available2020-11-05T08:48:14Z
dc.date.issued2010-11-05
dc.identifier.issn2616
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2686495
dc.description.abstractDenne rapporten inngår i Statens Vegvesens arbeid med miljøvennlig bytransport. Prosjektet er gjennomført sommeren 2010 som et gruppearbeid av studenter i sommervikarstillinger. Studentene ble engasjert til å gjøre datainnsamling og analyser av Jernbanetorget i Oslo. Undersøkelsen fokuserer på bruk av Jernbanetorget som byrom.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherTØI Transportøkonomisk institutten_US
dc.relation.ispartofseriesTØI rapport;2616
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectJernbanetorgeten_US
dc.subjectByens liven_US
dc.subjectSosial arenaen_US
dc.titleLivet på Oslo S - Jernbanetorget som sosial arenaen_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderTransportøkonomisk Institutten_US
dc.source.pagenumber90en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Miljøvennlig bytransport - FoU-program (2007-2011) [22]
    Målet med FoU-programmet var å øke kompetansen på miljøvennlig bytransport både i Statens vegvesen og i samfunnet som helhet, og på den måten bidra til mer miljøvennlig transport i byer og tettsteder.

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal