Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSørensen, Paal
dc.contributor.authorSandelien, Bjørn
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-11-03T11:43:19Z
dc.date.available2020-11-03T11:43:19Z
dc.date.issued2009-12-22
dc.identifier.issn1890-2472
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2686199
dc.description.abstractRapporten er en mulighetsstudie om mobilitetsrådgivning i vegvesenets Region sør. Erfaringer og status for arbeid med det som kan kalles "aktiv mobilitetspåvirkning" er kartlagt i 22 bykommuner og de 5 fylkeskommunene i Region sør. Erfaringer fra Oslo, Bergen, Nord-Jæren og Trondheim og andre land er også presentert. En begrepsdrøfting er også en viktig del av studien. Som en støtte for hvordan arbeidet med aktiv mobilitetspåvirkning kan legges opp, er anbefalinger fra den internasjonale organisasjonen EPOMM gjennomgått og presentert. Studien drøfter også hvilken rolle Statens vegvesen bør ta i arbeidet med aktiv mobilitetspåvirkning både nasjonalt og regionalt. Studien foreslår at Vegvesenets Region sør tar initiativ til videreføring i et regionalt prosjekt.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherTØI Transportøkonomisk institutten_US
dc.relation.ispartofseriesTØI rapport;2009/2014
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectMiljøvennlig bytransporten_US
dc.subjectMobilitetsrådgivningen_US
dc.subjectMobilitetspåvirkningen_US
dc.titleGrønn Mobilitet - En mulighetsstudie om mobilitetsrådgivning i Region søren_US
dc.title.alternativeGreen Mobility - A feasibility study on Mobility Consultation in Region southen_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderTransportøkonomisk Institutten_US
dc.source.pagenumber94en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Miljøvennlig bytransport - FoU-program (2007-2011) [22]
    Målet med FoU-programmet var å øke kompetansen på miljøvennlig bytransport både i Statens vegvesen og i samfunnet som helhet, og på den måten bidra til mer miljøvennlig transport i byer og tettsteder.

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal