Show simple item record

dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-11-03T11:00:03Z
dc.date.available2020-11-03T11:00:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2686184
dc.description.abstractStatens vegvesen bruker ca. 2,4 mrd. kr på vinterdrift av riks- og fylkesveger (2015). I tillegg bruker kommuner og flyplasser store beløp på vinterdrift. God vinterdrift har stor betydning og konsekvenser for samfunnet knyttet til: • Framkommelighet, regularitet og universell utforming • Trafikksikkerhet (større risiko på vinterføre) • Miljø (skader fra salt og forurensning) For å oppnå en bedre vinterdrift trengs en stadig utvikling av kunnskap, metoder og kompetanseheving. Dette forskningsprogrammet er et viktig virkemiddel for å oppnå dette. God vinterdrift er viktig for å gjøre det mulig og attraktivt å gå eller sykle hele året. Tiltak innen drift er en av de viktigste utfordringer for å opprettholde funksjonen til universell utforming. Det økte fokuset på gående, syklende og universell utforming krever en utvikling av nye metoder i vinterdriften. SVV har sektoransvar for forskning innen veg og transport. NTNU er i denne sammenheng en strategisk viktig samarbeidspartner og en sentral aktør for å sikre bransjens behov for rekruttering og kompetanseheving.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatens vegvesenen_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFoU-programen_US
dc.subjectVinterdriften_US
dc.titleEtatsprogram Vinterdrift: Årsrapport 2015en_US
dc.title.alternativeEtatsprogram Vinterdrift (EVI)en_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderStatens vegvesenen_US
dc.source.pagenumber20en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal