• Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : oversikt over FoU-rapporter 1990-2009 

   Larsen, Øystein (Teknologirapport;2579, Research report, 2009-12-31)
   Dette er en oversikt over aktuelle rapporter fra FoU-prosjekter innenfor drift og vedlikeholdsfaget. Hovedvekten av rapportene er fra Norge, men det er også tatt med relevante rapporter fra andre nordiske land. Oversikten ...
  • Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : statusrapport 2007 

   Larsen, Øystein (Teknologirapport;2516, Research report, 2008-03-31)
   "Kompetanseutvikling drift og vedlikehold" er et 4-årig etatsprosjekt i Statens vegvesen. Prosjektet startet våren 2007, og er nå inne i første fase med behovskartlegging og planlegging. Prosjektet ledes av Teknologiavdelingen ...
  • Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : statusrapport 2009 

   Larsen, Øystein (Teknologirapport;2590, Research report, 2010-04-30)
   "Kompetanseutvikling drift og vedlikehold" er et 4-årig etatsprosjekt i Statens vegvesen. Prosjektet startet våren 2007 og avsluttes i løpet av 2010. Prosjektet ledes av Trafikksikkerhet-, miljø og teknologiavdelingen i ...