• Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : Samling av prosjektnotater 

   Reitan, Knut Magne (VD rapport;63, Report, 2012-03)
   “Kompetanseutvikling drift og vedlikehold” er et 4-årig etatsprosjekt i Statens vegvesen som har som hensikt å heve fagkompetanse og status for drift og vedlikehold i Statens vegvesen og bransjen for øvrig. Denne rapporten ...
  • Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : Sluttrapport 

   Reitan, Knut Magne (VD rapport;64, Report, 2012-03)
   «Kompetanseutvikling drift og vedlikehold» er et 4-årig etatsprosjekt i Statens vegvesen som har som hensikt å heve fagkompetanse og status for drift og vedlikehold i Statens vegvesen og bransjen for øvrig. Denne rapporten ...