• Rockn'n'roll eller full kontroll? 

      Hvidsten, Hanne Caroline; Høifødt, Andreas; Skjæveland, Hege; Skorem, Leif Conradi (TØI rapport;2008/11, Report, 2008-08-15)
      Denne rapporten har tatt for seg gåendes og syklendes adferd i rundkjøringer. Det er gjennomført konkrete observasjoner og registreringer i tre rundkjøringer i Oslo for å belyse følgende spørsmål: - Hvilke bevegelsesmønstre ...