• Fritt fram? En studie av gåendes infrastruktur og barrierer på Storo 

      Aune, Mari Johansen; Bremdal, Susanne Inger; Bølviken, Ingeborg; Lien, Pernille Heilmann; Tveit, Ida Søgnen; Visnes, Kjersti (VD rapport;38, Report, 2011-08)
      Rapportens formål er å belyse hvordan Storoområdet fungerer for fotgjengere. På hvilken måte skaper bilveier og kryss barrierer for gående, og hvordan kan infrastrukturen utformes for å prioritere fotgjengere? Vi har gjort ...