Prosjektet har brukt mye ressurser på fullskala branntesting av typegodkjente vann- og frostsikringskledninger. Dette har i hovedsak betydd testing av brannbeskyttet PE skum. Prosjektet har hatt Runehamar Test Tunnel for gjennomføring av testene og det er brukt store ressurser i å oppgradere tunnelen til et fullverdig testeanlegg.

Nye registreringer

 • FoU Tunnelutvikling: Sluttrapport Fase 1: Brann- og frostsikring 

  Buvik, Harald (Teknologirapport;2489, Research report, 2007-05-21)
  Statens vegvesen har gjennom FoU prosjektet "Tunnelutvikling" i perioden 2005 - 2007 hatt fokus på brann- og frostsikring av tunnelkledninger. Et ønske om å finne alternativer til PE skum har vært hovedmålsetningen. ...
 • Fullskala brannforsøk 100 MW brannsikret PE-skum 

  Buvik, Harald (Teknologirapport;2488, Research report, 2007-05-21)
  6. september 2006 ble det gjennomført fullskala brannforsøk på et 22 m langt felt som var oppsatt med nymonterte PE-skumplater beskyttet med 80 mm tykt nettarmert sprøytebetonglag tilsatt 2 kg PP-fiber pr.m³. Dette tilsvarer ...
 • Fullskala brannforsøk 50 MW brannsikret PE skum 

  Buvik, Harald (Teknologirapport;2487, Research report, 2007-05-15)
  24. mai 2006 ble det gjennomført fullskala brannforsøk på et 15 m langt felt med gammelt PE-skum beskyttet med sprøytebetong. Sprøytebetongen ble sprøytet i oktober 2005 og er tilsatt 2 kg PP-fiber samt 50 kg stålfiber per ...