Show simple item record

dc.contributor.authorBerg, Christin
dc.contributor.authorVassenden, Anders
dc.contributor.authorGjerstad, Brita
dc.date.accessioned2019-08-29T12:07:24Z
dc.date.available2019-08-29T12:07:24Z
dc.date.issued2010-05
dc.identifier.isbn9788249006892
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611652
dc.descriptionProsjektet inngår i Statens vegvesens etatsprogram for høyrisikogrupper i trafikken.nb_NO
dc.description.abstractFor å målrette tiltak mot de deler av befolkningen som har spesielt høy risiko har Statens vegvesen opprettet et eget etatsprogram for høyrisikogrupper i trafikken. Programmet ble startet opp i 2007 og er planlagt avsluttet i 2010. Som en del av etatsprogrammet er det dokumentert at førstegenerasjons innvandrere med norsk førerkort har høyere ulykkesrisiko enn andre bilførere med norsk førerkort, og at det er forskjell mellom ulike innvandrergrupper (Nordbakke og Assum 2008). Høyest ulykkesrisiko har innvandrere med norsk førerkort fra Midt-Østen og Afrika. Ulykkesrisikoen blant disse gruppene er statistisk sett mer enn dobbelt så høy sammenlignet med personer født i Norge. Statistikken viser også at ulykkesrisikoen er høyere blant menn enn blant kvinner. Med bakgrunn i disse resultatene har International Research Institute of Stavanger (IRIS) på oppdrag for Statens vegvesen, Vegdirektorat og det nevnte etatsprogrammet, gjennomført en studie der målet har vært å formulere strategier og tiltak for bedre trafikksikkerheten blant innvandrere. I studien er kategorien innvandrere definert som førstegenerasjons innvandrere, dvs. personer født i et annet land av utenlandsfødte foreldre. Disse utgjør i underkant av 10 prosent av befolkningen (www.ssb.no).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport IRIS;2010/079
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectTrafikknb_NO
dc.subjectTrafikksikkerhetnb_NO
dc.subjectInnvandrerenb_NO
dc.subjectRisikonb_NO
dc.titleInnvandrere som risikogruppe i trafikkennb_NO
dc.typeReportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal