• Høyrisikogrupper i vegtrafikken : Samlerapport 

      Haldorsen, Ivar; Munch-Olsen, Ingvild (VD rapport;15, Report, 2011-03)
      Statens vegvesen startet i 2007 opp et etatsprosjekt om høyrisikogrupper i vegtrafikken, som ble avsluttet i 2010. Prosjektet har studert følgende høyrisikogrupper: - Unge bilførere - Eldre bilførere - Motorsyklister - ...