• Innvandrere som risikogruppe i trafikken 

      Berg, Christin; Vassenden, Anders; Gjerstad, Brita (Rapport IRIS;2010/079, Report, 2010-05)
      For å målrette tiltak mot de deler av befolkningen som har spesielt høy risiko har Statens vegvesen opprettet et eget etatsprogram for høyrisikogrupper i trafikken. Programmet ble startet opp i 2007 og er planlagt avsluttet ...