• Kartlegging av PCB, PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra områdene Kristiansand, Oslo og Bergen 

   Jartun, Morten; Jørgensen, Torbjørn (Teknologirapport;2454, Research report, 2006-08-08)
   Innholdet av PCB, PAH og tungmetaller er kartlagt i asfaltdekker fra Kristiansand, Oslo og Bergen. Det ble analysert 63 asfaltkjerner fra ulike typer asfaltdekker; gammel og ny asfalt samt asfalt med vegoppmerking. Det er ...
  • Miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer i veg: gjenbruksasfalt 

   Petkovic, Gordana; Jørgensen, Torbjørn (Teknologirapport;2434, Research report, 2007-03)
   Denne rapporten tilhører en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet om miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer. Hovedpremissene for Gjenbruksprosjektets arbeid med miljøpåvirkning og konklusjonene som gjelder alle ...
  • Temadag 19.06.08: Saltforurensning av brønner 

   Flesjø, Kristine; Jørgensen, Torbjørn; Wike, Kjersti (Teknologirapport;2528, Research report, 2008-09-09)
   Temadagen om forurensning av brønner forårsaket av vegsalting ble holdt for å gi informasjon og utveksle erfaringer om hvordan vegvesenet håndterer klagesaker / erstatningssaker fra naboer som har fått salt i drikkevannet ...
  • Veileder - Brønner med saltforurensning 

   Jørgensen, Torbjørn; Flesjø, Kristine (Teknologirapport;2611, Report, 2010-11-01)
   Rapporten inneholder råd og opplysningsstoff om hvordan Statens vegvesen bør behandle klagesaker som oppstår når vegsalt brukt i vintervedlikeholdet forurenser drikkevannsbrønner. En betydelig del av vegnettet blir saltet ...