• Risikovurdering av steinsprangfare på Oppdølstranda : samling av bakgrunnsmateriale 

   Bjordal, Heidi (Teknologirapport;2600, Report, 2010)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet "Klima og transport", etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Utvikling og uttesting av skredrisikomodell for vegnettet i Norge 

   Bjordal, Heidi; Nilsen, Martin Weme (Teknologirapport;2586, Research report, 2010-03-17)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet "Klima og transport", etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...