• Sentrallaboratorienes rolle og organisering 

      Myren, Synnøve A.; Berg, Per Olav (Teknologirapport;2543, Research report, 2009-12-09)
      Rapporten gir en oppdatering av deler av Teknologirapport nr. 2385 "Sentrallaboratoriet - Rolle og organisering" fra 2005. Rapporten omfatter i hovedsak: - Faglig skille mellom Sentallaboratoriet Trondheim og Sentrallaboratoriet ...