• Puttesund bru: LED-belysning av rekkverk og ståltårn 

      Fjeldheim, Steinar; Andersen, Petter K. (Teknologirapport;2551, Research report, 2009-12-15)
      I forbindelse med forsterkningen av Puttesund bru i 2002, kom den eksisterende belysningen på brua i konflikt med skråkablene som ble montert. Det ble derfor bestemt å prøve ut LED-belysning i rekkverket som ny vegbelysning. ...