• Environmentally Friendly Pavements: final report 

   Aksnes, Jostein (Teknologirapport;2578, Research report, 2009-12-18)
   This final report presents the main results, advice and recommendations from the research and development program Environmentally Friendly Pavements run by the Norwegian Public Roads Administration (NPRA) in the period ...
  • Gjenbruksvegen E6 Melhus 

   Aksnes, Jostein; Tangen, Dag Atle; Aurstad, Joralf (Teknologirapport;2423, Research report, 2006-09)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Anlegget E6 Melhus ble valgt som et av to demonstrasjonsanlegg for gjenbruksmaterialer i Gjenbruksprosjektet, i tillegg til E6 ...
  • Miljøvennlige vegdekker : resultater fra teksturmålinger 2006 - 2008 

   Storeheier, Svein Å.; Aksnes, Jostein (Teknologirapport;2561, Research report, 2009-11-24)
   Teksturmålinger ble gjennomført på et større utvalg av vegdekker i perioden 2006-2008. Rapporten refererer til de målerutiner som ble etablert i tidligere fase av prosjektet, og gjennomgår innledningsvis kort de viktigste ...
  • Miljøvennlige vegdekker: sluttrapport 

   Evensen, Ragnar; Aksnes, Jostein (Teknologirapport;2562, Research report, 2009-08-18)
   I denne sluttrapporten presenteres de viktigste resultater, råd og anbefalinger fra etatsprosjektet Miljøvennlige vegdekker (2004-2008). Prosjektets hovedfokus har vært på optimalisering av vegdekkenes miljøegenskaper for ...