• Veivæsenet : fremstilling af Veivæsenets udvikling 

   Statens vegvesen (Book, 1886)
   Idet man nedenfor skal give en Fremstilling af den fremtidige Udvikling af Norges Veinet i Forbindelse men en Oversigt over Veivæsenets Arbeidsdrift i den nærmeste Fremtid, har man troet det hensiktsmæssigt at forudskikke ...
  • Haandbog i Norsk Ret : administrativ Ret 

   Riddervold, H. Riddervold (Book, 1894)
   Den gjældende Lovgivning om Veivæsenet, der stammer fra 1851, er ved senere Love bleven saa væsentlig forandret og vedkommer foruden den offentlige Administration saamange private Interesser over det hele Land, at Haandbogens ...
  • Instrux for Hedemarkens Amts Veivæsen : Afdeling II 

   Statens vegvesen (Working paper, 1897)
   Innhold: A. Instrux for Lensmænd B. Instrux for Rodemestere C. Instrux for Veivogtere : Normalinstrux D. Uddrag av Veiloven. Normaler: - Veidække - Grøfter, aabne og lukkede - Stikrender - Stenbeklædning og ...
  • Instruks for lensmænd (veitilsynsmænd), rodemestre og veivogtere i Kristians amt 

   Statens Vegvesen (Book, 1913)
   Innhold: A. Instruks for lensmænd ( veitilsynsmænd) B. Rodemestre c. Veivogtere D. Utdrag av veiloven - Normaler for veidække - Grøfter - Stikrender - Stenbeklædning og mure - Mastebroer, enkelte - Mastebroer, ...
  • Overingeniørmøtet 1920 

   Statens vegvesen (Report, 1920)
   Saker: l. a. Mellemteknikernes, elementærteknikernes, kontoristenes stilling. En mulig omordning av kontoristenes stilling. b. En ordning av opsynsmannsstillingene som helt parallelle med kontorbetjenter med et fra ...
  • Overingeniørmøtet 1947 

   Statens vegvesen (Report, 1947)
   Program for overingeniørmøtet: Onsdag: - Retningslinjene (normaler) for vår fremtidige veg- og brubygging. Innledes av avdelingsingeniør Saxegaard og overingeniør Ingebrigtsen. - Forsterkninger av våre bruer. Innledes ...
  • På linje med Vegdirektoratet 

   Statens Vegvesen Vegdirektoratet (Book, 1988)
   Dette er en brosjyre laget til nytilsatte i Vegdirektoratet med opplysninger om etaten.