• Årsmelding 1980 

   Statens vegvesen Buskerud (Årsmelding Statens vegvesen Buskerud;1980, Report, 1980)
  • Årsmelding 1981 

   Statens vegvesen Buskerud (Årsmelding Statens vegvesen Buskerud;1981, Report, 1982)
  • Årsmelding 1983 

   Statens vegvesen Buskerud (Årsmelding Statens vegvesen Buskerud;1983, Report, 1984-03)
  • Årsmelding 1986 

   Statens vegvesen Buskerud (Årsmelding Statens vegvesen Buskerud;1986, Report, 1987-04)
  • Årsmelding 1987 

   Statens vegvesen Buskerud (Årsmelding Statens vegvesen Buskerud;1987, Report, 1988)
  • Årsmelding 1988 

   Statens vegvesen Buskerud (Årsmelding Statens vegvesen Buskerud;1988, Report, 1989)
  • Årsmelding 1989 

   Statens vegvesen Buskerud (Årsmelding Statens vegvesen Buskerud;1989, Report, 1990)
  • Årsmelding 1984 

   Statens vegvesen Buskerud (Årsmelding Statens vegvesen Buskerud;1984, Report, 1985-03)
  • Årsmelding 1985 

   Statens vegvesen Buskerud (Årsmelding Statens vegvesen Buskerud;1985, Report, 1986-02)