Show simple item record

dc.contributor.authorJartun, Morten
dc.contributor.authorJørgensen, Torbjørn
dc.date.accessioned2014-03-26T08:49:01Z
dc.date.available2014-03-26T08:49:01Z
dc.date.issued2006-08-08
dc.identifier.issn1504-5005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/193013
dc.description.abstractInnholdet av PCB, PAH og tungmetaller er kartlagt i asfaltdekker fra Kristiansand, Oslo og Bergen. Det ble analysert 63 asfaltkjerner fra ulike typer asfaltdekker; gammel og ny asfalt samt asfalt med vegoppmerking. Det er påvist PCB i kun én av 63 prøver, samt spor av PCB i noen få prøver. Den ene prøven med forhøyet PCB-konsentrasjon var fra Oslo. Asfaltkjernen ble analysert to ganger, med en gjennomsnittskonsentrasjon på 67 μg/kg. Oppfølgende undersøkelser av enkeltsjikt for denne prøven viste spor av PCB-forurensning i det øverste (yngste) sjiktet. PAH er funnet i relativt høye konsentrasjoner (opp til 505 mg/kg) i 2 prøver ved Kristiansand og 1 ved Oslo. De øvrige prøvene hadde lave konsentrasjoner (1,6-28 mg/kg). Tungmetallinnholdet i asfaltdekkene er generelt meget lavt, på naturlig bakgrunnsnivå. Innholdet av tungmetaller har antakelig en geologisk kilde i tilslagsmaterialet. Konsentrasjonen av kadmium (Cd) i enkelte prøver fra Bergen var noe høyere enn gjennomsnittet (ca. 3 mg/kg). Konklusjoner: - PCB utgjør ikke noen miljøutfordring i relativt nye asfaltdekker fra riks- og fylkesvegnettet - Konsentrasjonen av tungmetaller i asfaltdekker er lav - Konsentrasjonen av PAH16 er høy i enkelte prøver, og kan utgjøre et miljø- eller gjenbruksproblem.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesTeknologirapport;2454
dc.subjectAsfaltnb_NO
dc.subjectVegdekkernb_NO
dc.subjectForurensingnb_NO
dc.subjectMiljønb_NO
dc.subjectPAHnb_NO
dc.subjectTungmetallernb_NO
dc.titleKartlegging av PCB, PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra områdene Kristiansand, Oslo og Bergennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record