• ISA datakvalitet, oppsummering 

      Moen, Terje; Arnesten, Petter (Report, 2022-03-23)
      Dette prosjektnotatet gir en oppsummering av ISA datakvalitet i Norge etter gjennomføring av et pilotforsøk oktober 2021 i området Oslo-Kongsberg-Drammen-Drøbak. Oppdragsgiver har vært Statens vegvesen, Transport og ...