Now showing items 21-28 of 28

  • State-of-the-art: Blokkprøver 

   Karlsrud, Kjell; Otter, Reidar; Gjelsvik, Vidar (Rapport / Norges vassdrags- og energidirektorat;41:2013, Research report, 2013-07-09)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...
  • Back-analyses of run-out for Norwegian quick-clay landslides 

   Issler, Dieter; Cepeda, José Mauricio; Luna, Byron Quan; Venditti, Vittoria (Report / Norwegian Water Resources and Energy Directorate;46:2013, Research report, 2013-07-09)
   As a part of the on-going collaboration, NGI has been given a task to do a pre-study on the mobility of landslides in quick clays. The report presents results from numerical simulations carried-out on a few well documented ...
  • Karakterisering av historiske kvikkleireskred og input parametere for Q-BING 

   L'Heureux, Jean-Sebastian (Rapport / Norges vassdrags- og energidirektorat;38:2013, Research report, 2013-07-09)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...
  • Characterisation of historical quick clay landslides and input parameters for Q-Bing 

   L'Heureux, Jean-Sebastian (Rapport / Norges vassdrags- og energidirektorat;39:2013, Research report, 2013-07-09)
   The post-failure mechanism associated to Norwegian quick clay landslides is a complex natural phenomenon. An attempt is made in the present study to characterize the mobility of such landslides on the basis of well-documented ...
  • Styrkeøkning av rekonsolidert kvikkleire etter skred 

   Moholdt, Ragnar (Rapport / Norges vassdrags- og energidirektorat;43:2013, Research report, 2013-07-09)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...
  • Mobilitet av uran og andre metall i bergarter i ny vegtrasé på Gran, Hadeland 

   Fjermestad, Halldis (Master thesis, 2013-07-09)
   Svartskifer er ein bergart rik på sulfid og spormetall, og kan derfor utgjere ein potensiell miljørisiko dersom den blir utsett for forvitring. I samanheng med utbygging av RV 4, skal det byggast ein tunnel i sulfidhaldige ...
  • Innspill til "Nasjonal grunnboringsdatabase (NGD) - forundersøkelse" 

   Paulsen, Eivind Magnus (Rapport / Norges vassdrags- og energidirektorat;42:2013, Research report, 2013-07-09)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...
  • Skånsomme installasjonsmetoder for kalksementpeler og bruk av slurry 

   Eggen, Astri (Rapport / Norges vassdrags- og energidirektorat;37:2013, Research report, 2013-07-04)