• Back-analyses of run-out for Norwegian quick-clay landslides 

   Issler, Dieter; Cepeda, José Mauricio; Luna, Byron Quan; Venditti, Vittoria (Report / Norwegian Water Resources and Energy Directorate;46:2013, Research report, 2013-07-09)
   As a part of the on-going collaboration, NGI has been given a task to do a pre-study on the mobility of landslides in quick clays. The report presents results from numerical simulations carried-out on a few well documented ...
  • Styrkeøkning av rekonsolidert kvikkleire etter skred 

   Moholdt, Ragnar (Rapport / Norges vassdrags- og energidirektorat;43:2013, Research report, 2013-07-09)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...