• Innspill til "Nasjonal grunnboringsdatabase (NGD) - forundersøkelse" 

      Paulsen, Eivind Magnus (Rapport / Norges vassdrags- og energidirektorat;42:2013, Research report, 2013-07-09)
      Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...