Now showing items 21-24 of 24

  • Status høsten 2014 - resultater og veien videre : Naturfareprosjektet 

   Dolva, Bjørn K.; Haakensen, Marie (Rapport / Norges vassdrags- og energidirektoratet;70-2014, Research report, 2014)
  • Styrkeøkning av rekonsolidert kvikkleire etter skred 

   Moholdt, Ragnar (Rapport / Norges vassdrags- og energidirektorat;43:2013, Research report, 2013-07-09)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...
  • Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km2 

   Stenius, Seija (Rapport / Norges vassdrags- og energidirektorat;2013:66, Research report, 2013-10-14)
   Rapporten gir en oversikt over alle vannføringsstasjoner som eksisterer og har eksistert i Norge med nedbørfelt mindre enn ca 50 km2. Oversikten omfatter nummer og navn på stasjonene, feltareal, observasjonsperiode, ...
  • Workshop om bruk av anisotropi ved stabilitetsvurdering i sprøbruddmaterialer 

   Oset, Frode (Rapport / Norges vassdrags- og energidirektorat;55/2013, Research report, 2013-07-05)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...