• Fylkesvis kartlegging av alléer 

      Statens vegvesen Region øst (Dataset, 2016)
      Tradisjonen med alléer langs norske veier har det til nå vært satt lite fokus på. Behovet for kartlegging, utarbeiding av veiledningsmateriell og kompetanseheving er stort for Statens vegvesen og andre veiholdere - både ...