• Forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning: E18 Tvedestrand-Arendal 

   Statens vegvesen. Region sør (Plan or blueprint, 2010)
   Strekningen er med i Konseptvalgutredningen (KVU) E18 Langangen Grimstad, oktober 2008, som munner ut i et anbefalt konsept: Utvidelse til 4 felt i dagens trasé. Dette er Statens vegvesens forslag til planprogram. ...
  • Varige veger - Prosjektplan versjon 2,0 

   Bakløkk, Leif (Plan or blueprint, 2011-09-26)
   De siste åra har det bygd seg opp et stadig sterkere behov for et faglig løft innenfor vegteknologiområdet i Norge. Vi ser både er et behov og potensial for å bedre kvaliteten og øke levetiden på asfaltdekkene. Både i ...