Now showing items 1-20 of 191

  • Adkomstveg Trofors, Fv.73 

   Kvalfors, Karl Helge; Stene, Steffen Bech (Bachelor thesis, 2018)
   Denne rapporten beskriver en mulig løsning for adkomstveg fra ny E6 og inn til Trofors i Grane kommune. Dette er en strekning på 1,3 km som i stor grad følger en eksisterende vegtrasé langs elva Vefsna. Rapporten belyser ...
  • Alternative løysingar ved utbetring og skredsikring av Rv. 13 Deildo 

   Halldorsson, Sigrid (Bachelor thesis, 2017)
   Vegbygging i Noreg kan ofte vere utfordrande. Geologi og topografi kan gjere forholdsvis enkelt utbetrings- og skredsikringsarbeid av veg svært krevjande. Å ha kunnskap og erfaring rundt ulike løysingar omhandlande ...
  • Alternativer for gang- og sykkelbru mellom Mandal og Sånum 

   Narmo, Mikkel; Sundheim, Johan; Strøm, Johan (Bachelor thesis, 2016)
   Eksisterende krysning over Bankebukta er en enveiskjørt bru uten tilpassede krysningsmuligheter for gående eller syklende. Statens Vegvesen har på grunn av problematikken for myke trafikanter bestemt at det skal bygges en ...
  • Alternativer for gang- og sykkelbru mellom Mandal og Sånum 

   Narmo, Mikkel; Sundheim, Johan; Strøm, Marius (Bachelor thesis, 2016)
   Eksisterende krysning over Bankebukta er en enveiskjørt bru uten tilpassede krysningsmuligheter for gående eller syklende. Statens Vegvesen har på grunn av problematikken for myke trafikanter bestemt at det skal bygges en ...
  • Alternativsvurdering av fylkesveg 812 Misvær : Alternativer til nye vegtraséer på en delstrekning mellom Vika og Tverrlia 

   Knedahl, Sigurd (Bachelor thesis, 2018)
   Dette prosjektet er en alternativsvurdering av fire ulike alternativer til vegtrasé for fylkesveg 812 mellom Vika og Tverrlia i Misvær. Tre av alternativene består av en større omlegging av vegen, mens et alternativ er å ...
  • Anvendelse av reparasjonsmetoden fiberduk mettet med bitumen mot tverrgående refleksjonssprekker 

   Adib, Sharmaerke Hussein; Adib, Shafici Hussein (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven ved OsloMet-storbyuniversitetet ble det gitt i oppgave av Statens vegvesen å dokumentere teorien bak og erfaringen med reparasjonsmetoden fiberduk mettet med bitumen for tverrgående refleksjonssprekker ...
  • Atmosfærisk påvirkning på observasjoner ved bruk av Leica TS15 totalstasjon 

   Fosse, Marianne; Bognøy, Marthe; Flesland, Ole Jørgen; Kolstad, Malene Kvalvåg (Bachelor thesis, 2017)
   Skredfaren i Norge er stor på grunn av mye bratt terreng og lange, dype fjorder. Monitorering av ustabile fjellparti er derfor sentralt for å unngå ulykker. Det er viktig at monitorering av ustabile fjellparti er nøyaktig, ...
  • Automatisk fortøyningssystem 

   Nilssen, Bjørn Eirik A.; Moe, Fredrik (Bachelor thesis, 2016)
   Arbeidet beskrevet i denne rapporten har foregått siden januar 2016, og er et samarbeid mellom Statens vegvesen og studenter ved UIT Norges Arktiske Universitet i Narvik. Rapporten beskriver hvordan prosjektgruppen har ...
  • Avalhex skredutløser 

   Nygård, Espen; Næss, Petter (Bachelor thesis, 2005)
  • Avbøyningsradiens effekt på kjøretøyhastighet inn i rundkjøringer 

   Dahl, Kristian Hoel; Leirdal, Mats Bjørnar; Sirirud, Frank (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet på oppdrag av Statens Vegvesen. Hensikten med prosjektet har vært å finne informasjon om avbøyningsradiens effekt som et fartsreduserende tiltak, da det er en klar relasjon mellom fart og ...
  • Bacheloroppgave i Drift av rasteplasser langs rute 5C 

   Hauge, Yvonne Bruvik (Bachelor thesis, 2017)
   En rasteplass er et sted å stoppe langs vegen som de siste årene har gått ifra å være en funksjonell stoppmulighet til å bli store turistattraksjoner til mange millioner kroner. Målet med denne oppgaven er å undersøke ...
  • Bacheloroppgave om vånd i grøntanlegg - et problem 

   Eggebø, Ørjan (Bachelor thesis, 2017)
   Vånd, jordrotter og vannrotte er ulike navn på en gnager som kan gjøre stor skade i grøntanlegg. Den tilbringer store deler av livet i omfattende, underjordiske gangsytemer. Her vil vånd i stor grad være beskyttet fra ...
  • Berekningsmetodar for spennarmerte betongbruer 

   Sæther, Leif-Kristian (Bachelor thesis, 2014)
  • Betongdekke på bjelkebruer 

   Kolstad, Magnus; Dovland, Ole Jakob; Fiksdal, Dag Birger; Frengstad, Kristoffer (Bachelor thesis, 2014)
  • Betongkonstruksjoner under vann 

   Skjelstad, Kristian; Ludvigsen, Per Kristian; Harberg, Knut (Bachelor thesis, 2019-05)
   Prosjektrapporten omhandler den praktiske gjennomføringen av betongkonstruksjoner under vann. Det vil si konstruksjoner av AUV- og normal UV-betong støpt under vann. Det legges fokus på praktisk gjennomføring og avklaring ...
  • Betongkulvert E136 

   Andersen, Sofie; Vestrheim, Thea (Bachelor thesis, 2019-05)
   Denne rapporten omhandler et dimensjoneringsgrunnlag for en betongkulvert på veistrekningen E136 gjennom Veblungsnes, i Rauma kommune. Oppgaven er gitt som en bacheloroppgave og løst i samarbeid med Staten vegvesen. ...
  • Blågrønn faktor som et verktøy i gateplanlegging for Statens vegvesen 

   Ødegård, Håvard (Bachelor thesis, 2016)
   Blågrønn faktor er et kvantitativt verktøy som brukes til å verdisette vegetasjon, overvannshåndtering og biologisk mangfold i byggeprosjekter for å kompensere for tap av vegetasjon og permeable flater ved utbygging. Ved ...
  • Bru - Torskenpakken 

   Testad, Ellen Sangnæs; Sandnes, Eirik; Sangnæs, Arne; Rygh, Anita (Bachelor thesis, 2015)
   Grunnet rasfare har Statens Vegvesen bestemt at det må utarbeides alternative vegløsninger til Fylkesveg 243 i Torsken Kommune. I den forbindelse ble det deriblant fremmet to fjordkrysningsalternativer som gjøres ved hjelp ...
  • Brudimensjonering i Loddefjord 

   Giljebrekke, Bjørnar; Grebstad, Jens Petter; Svanberg, Benedicte (Bachelor thesis, 2017)
   Tennebekken1 er en platebru i betong som forbinder Riksvei 555 med Knappetunnellen i Loddefjord. Den er i dag bygget med spennarmering over to spenn på totalt 70 meter. Oppgaven er delt inn i tre deler, der første del ...
  • Brudimensjonering på E39 Svegatjørn – Rådal 

   Larsen, Katrin Søreng; Jørgensen, Vilde Magrethe (Bachelor thesis, 2018)
   Endelausmarka II bru er en platebru i spennarmert betong, som spenner over nye E39 mellom Bergen og Os. Den har to spenn på 30 meter, og totallengde 60 meter. Oppgaven er et mulighetsstudium for å undersøke i hvilken grad ...