• Effektiviseringsgevinster ved bruk av maskinstyring. 

      Skjærvik Storsveen, Mikkel; Weum, Sondre (Bachelor thesis, 2020-05)
      Denne bacheloroppgaven omhandler maskinstyring i anleggsbransjen med hensikt å finne effektiviseringsgevinster knyttet til maskinstyring og eventuelle forbedringspotensialer. Maskinstyring har blitt en større del av dagens ...