• Hvem parkerer i Markveien? 

      Olimstad, Mari; Gjellebæk, Ine (Statens vegvesens rapporter;455, Report, 2015-12)
      Rapporten presenterer funn fra to undersøker av gateparkering i Markveien i Oslo. Undersøkelsene studerer hvem som benytter seg av parkeringsplassene og hvordan parkeringsplassene brukes.