• Testrapport: Fjerning av graffiti 

      Fahadi, Javad Sunde (Rapport / Teknologisk institutt;3410-07-0012, Research report, 2007-06-13)
      Teknologisk Institutt AS (TI) har på vegne av Vegvesen Region Sør (VV) utført graffitifjerningstester på Lexan plater. 3 "malinger" som antas å brukes som graffiti ble forsøkt fjernet med 2 forskjellige graffitifjerningsmiddel. ...