• Geofysiske målinger for ny E39 Svegatjern – Rådal 

   Dalsegg, E. NGU (Statens vegvesens rapporter;123, Report, 2012-05)
   Vegdirektoratet (ved Tunnel- og betongseksjonen) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for forundersøkelser som gir mer informasjon og ...
  • Geofysiske målinger for tunneltrase rv 80 Bodø 

   Dalsegg, E. NGU (Statens vegvesens rapporter;122, Report, 2012-05)
   Vegdirektoratet (ved Tunnel- og betongseksjonen) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for for-undersøkelser som gir mer informasjon og ...