• Hospiteringskurs 7. - 9. juni 2010 : spesialanalyse Treaks- og Ødometerforsøk 

      Damtew, T.; Kynbråten, T-A.; Senneset, J. I.; Yesuf, G. Y.; Nouri, E. (Statens vegvesens rapporter;317, Report, 2010-06-30)
      I forbindelse med opplæringen om bruk av GDS maskinvare og programvare for å utføre avanserte geotekniske analyser (Oedometerog Triaxialforsøk) ble det avholdt hospiteringskurs fra 7. - 9. juni 2010. Vegdirektoratet i ...