• Veg i vest [1976] 

   Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1976)
   Hefter av Veg i vest, utgitt i 1976.
  • Veg i vest [1977] 

   Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1977)
   Hefter av Veg i vest, utgitt i 1977.
  • Veg i vest [1979] 

   Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1979)
   Hefter av Veg i vest, utgitt i 1979.
  • Veg i vest [1980] 

   Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1980)
   Hefter av Veg i vest, utgitt i 1980.
  • Veg i vest [1981] 

   Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1981)
   Hefter av Veg i vest, utgitt i 1981.
  • Veg i vest [1982] 

   Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1982)
   Bedriftsavis for Hordaland
  • Veg i vest [1983] 

   Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1983)
   Hefter av Veg i vest, utgitt i 1983.
  • Veg i vest [1984] 

   Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1984)
   Hefter av Veg i vest, utgitt i 1984.
  • Veg i vest [1985] 

   Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1985)
   Hefter av Veg i vest, utgitt i 1985.
  • Veg i vest [1986] 

   Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1986)
   Hefter av Veg i vest, utgitt i 1986.
  • Veg i vest [1987] 

   Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1987)
   Hefter av Veg i vest, utgitt i 1987.
  • Veg i vest [1988] 

   Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1988)
   Hefter av Veg i vest, utgitt i 1988.
  • Veg i vest [1989] 

   Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1989)
   Hefter av Veg i vest, utgitt i 1989.
  • Veg i vest [1990] 

   Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1990)
   Hefter av Veg i vest, utgitt i 1990.
  • Veg i vest [1991] 

   Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1991)
   Hefter av Veg i vest, utgitt i 1991.