• Measurement of plastic limit of cohesive soils : R&D Project Status Report 

      Haile Tefera, Tewodros (Statens vegvesens rapport;208, Report, 2013-03)
      Statens vegvesen har initiert i 2011/12 et FoU-prosjekt som handler om måling av plastisitetsgrense wP for finkornet jord. Denne rapporten oppsummerer arbeidet som er utført hittil, og rapporterer resultater av arbeidet ...